Hengelsportvereniging

Ons Genoegen Breskens

Aangesloten bij Sportvisserij Nederland


Op 9 december 2022 worden er op verschillende plaatsen Graskarper en Spiegelkarper uitgezet. zie rubriek "Visuitzet"


Op 22 februari 2022 is er vis uitgezet op de Molenkreek Schoondijke, Gaternissekreek in Schoondijke en de Passageule in Biervliet.

Brasem, Voorn, Snoek, Roofblei.

Zie de rubriek "Nieuws"Proefvisserij:

In 2016 is er een proefvisserij gehouden in de verbindingswateren van de Nieuwkerksche kreek door het waterschap.

Aan de kant van de Scherpbierseweg is er met verschillende vistuigen gevist.

Het officiële rapport voor de kreek staat hieronder:

Nieuwesluis

  • In Zeeuws-Vlaanderen tussen Breskens, Nieuwvliet, Groede en Oostburg ligt het KRW-type M30 gebied Nieuwesluis. Het watersysteem bestaat uit de Zwartgatse kreek, Nieuwerkerkschekreek en de Reep. Via het gemaal Nieuwesluis watert het gebied af op de Westerschelde. Met de aanleg van plan Waterdunen is het sinds kort mogelijk voor vis om via een bypass in de Waterdunen getijdenduiker te migreren tussen de Westerschelde en het watersysteem Nieuwesluis. Vanaf de Catsweg loopt het water zuidwaarts tot aan camping Kreekzicht. Hier beginnen de kreken Reep en Nieuwerkerksche kreek. De Nieuwerkerksche kreek is maar voor een klein deel opgenomen in het KRW lichaam. In Nieuwesluis is gevist met Elektro, leusnet, zegen en enkele schietfuiken, in Nieuwesluis zijn twaalf soorten vissen gevangen. Driedoornige stekelbaars, Harder, Aal/Paling, Baars, Kolblei, Snoekbaars, Tiendoornige stekelbaars, Brasem, Blankvoorn, Giebel, Karper, Riet-/ Ruisvoorn

Waterlichaam Nieuwesluis heeft per hectare de meeste kilogrammen vis. Dit valt voornamelijk te wijten aan de grote hoeveelheid veelvuldig voorkomen van Z1+Z2 soorten zoals, karper, brasem en snoekbaars die bij een tweetal elektrotrajecten gevangen is.Het valt op dat ons water super gezond is met veel kg/ha aan karper.

De vis die we daar vangen is altijd goed doorvoed zonder wonden of infecties.

Grootschalige vissterfte komt nooit voor, ook zomers niet of bij strenge vorst in de winter.

De Giebel is de laatste jaren sterk in opkomst.


Hieronder het officiële   rapport.

Bron: Waterschap Scheldestromen