============================================================================================================================

Er is een nieuwe agenda voor de wedstrijden, zie hiervoor het tabblad wedstrijden 2020

De wedstrijden mogen we weer organiseren onder voorwaarden.

Dit protocol staat eveneens onder het zelfde tabblad.

Alle leden zullen per mail worden geïnformeerd.

==============================================================================================================================Via onderstaande link ons viswater wat we als lid mogen bevissen:

www.google.com/maps/d/edit?mid=1ejhpi422w0ZtNIcL66NVSx4E0pY7aNjN&ll=51.34049454067713%2C3.5218153908444947&z=11=========================================================================================

We hebben op 5 juni 2020 ons 200 ste lid ingeschreven. de groei zet goed door.

====================================================================================


================================================================================================


Heb je vermoeden van visstroperij ?. Het gaat hierbij om illegale visserij met het meenemen van vis als doel.

Geef dit dan door aan meldpunt visstroperij.

De link vind je in tabblad sponsors en links

=======================================================================================

Onderstaand kaartje zie je het water waar we onze visrechten hebben.

Zie ook de link bovenaan voor een overzicht in Google maps