Er zijn enkele wijzigingen in de viswedstrijden:

De wedstrijd van 18 augustus wordt niet gehouden op de Nieuwkerksche kreek maar op de Kapitalendam (Passageule) in Biervliet.

De wedstrijd van 1 september wordt dan weer gehouden op de Nieuwkerksche kreek.

De reden: Na de laatste wedstrijd op 1 september om 12:00 uur willen we een barbecue organiseren voor zowel de deelnemers van de wedstrijden als de andere leden die niet hebben mee gedaan, met partner.

We kunnen natuurlijk het weer nog niet weten, mocht het slecht zijn, gaat de barbecue natuurlijk niet door.

Dit bericht wordt naar de leden ook per mail toegezonden

Verdere bijzonderheden volgen nog, het is maar even dat jullie het alvast weten.
De wedstrijd van 6 juli vindt plaats op de Krabbedijk, dus niet aan de Scherpbierseweg.


Heb je vermoeden van visstroperij ?. Het gaat hierbij om illegale visserij met het meenemen van vis als doel.

Geef dit dan door aan meldpunt visstroperij.

De link vind je in tabblad sponsors en links


Hoge waterstand Nieuwkerkse kreek

De hoge waterstand van de Nieuwkerkse kreek is door het waterschap ingesteld om het grondwater van de percelen te verhogen.
Dit schijnt noodzakelijk te zijn omdat het nog steeds te droog is voor de omliggende akkers.

De boeren moeten beregenen en ze schijnen hier veel water voor nodig te hebben.

Het is slechts tijdelijk en de waterstand zal op termijn weer op een normaal niveau komen, afhankelijk van de hoeveelheid regen die er gaat vallen.We hebben jullie begin dit jaar beloofd dat er een aanzienlijke uitbreiding van ons viswater aan zit te komen.

We zijn nog in onderhandeling met het waterschap maar globaal gaat het uitzien als onderstaand kaartje.

Momenteel is alleen de Nieuwkerkse kreek nog voor de leden beschikbaar en met de vispas.

We hopen dit jaar alles rond te krijgen.

We houden jullie op de hoogte