Op de pagina vindt u links van bedrijven welke wij adviseren of worden gesponsord

Dagje forelvissen: Kijk eens op deze link:

www.visseninoostburg.nl

==========


www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/meldpunt-visstroperij.html

Op deze pagina kun je vermoeden van visstroperij doorgeven. Het gaat hierbij om illegale visserij met het meenemen van vis als doel. Om de melding goed te kunnen verwerken is het van belang zo compleet mogelijke informatie te ontvangen.


============================