Voor de leden die de contributie nog niet betaald hebben: Doe dit voor 1 mei. Daarna worden de niet betaalde vispassen terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland.

IBAN: NL76INGB0008155770 op naam van hengelvereniging Ons Genoegen.

Als betaling uitblijft ben je geen lid meer. Natuurlijk kan je daarna weer op nieuw lid worden.

Als je geen lid meer wil zijn, zeg dan op vóór 1 oktober, dat spaart een hoop werk uit.

Natuurlijk hebben we het liefst dat je lid blijft.

Na de zomer wordt ieder lid in kennis gesteld omtrent een betaalmachtiging voor de contributie.VISPAS 2021

Op 15 november 2020 is aan alle leden een betalingsverzoek per mail verstuurd.

Het blijkt dat niet alle leden deze mail hebben ontvangen, de digitale wereld laat het weleens afweten.

Als er leden zijn die de mail niet hebben ontvangen, graag even contact opnemen met de ledenadministratie.

mail:

beukel@kpnmail.nl


Omdat de jaarvergadering in januari niet door kon gaan, zullen de vispassen na betaling worden opgestuurd.

Ieder lid werd in november geïnformeerd wanneer en hoe kan worden betaald.

Wie nog niet lid is, kan ook de vispas bestellen via onderstaande link, u bent dan gelijk lid van onze vereniging.

www.vispas.nl/?hsvid=992