VISPAS 2021

Op 15 november 2020 is aan alle leden een betalingsverzoek per mail verstuurd.

Het blijkt dat niet alle leden deze mail hebben ontvangen, de digitale wereld laat het weleens afweten.

Als er leden zijn die de mail niet hebben ontvangen, graag even contact opnemen met de ledenadministratie.

mail:

beukel@kpnmail.nl


Omdat de jaarvergadering in januari niet door kan gaan, zullen de vispassen na betaling worden verstuurd.

Ieder lid wordt in november geïnformeerd wanneer en hoe kan worden betaald.

Wie nog niet lid is, kan ook de vispas bestellen via onderstaande link, u bent dan gelijk lid van onze vereniging.

www.vispas.nl/?hsvid=992


De contributie en de vispas gaan per kalenderjaar, bestel de vispas dus zo vroeg mogelijk in het jaar.


Andere mogelijkheid:

U kunt de contributie voldoen en de vispas afhalen op Oranjeplein 20 in Breskens.

bel wel even te voren: 06-40779526 zodat er iemand thuis is.


U wilt lid worden: welkom. Op bovenstaand adres kunt u zich opgeven of via de module VISPAS Onlie